หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร การจัดการความรู้ เอกสารหลักสูตร ติดต่อสำนักวิชาการ
หน้าแรก   >   เอกสารหลักสูตร   >   หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 
เอกสารหลักสูตร
สำนักวิชาการ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

เอกสารหลักสูตร

< กลับหน้ารวมเอกสารหลักสูตร
 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
วันที่: 24 มี.ค 2560 
 
 

   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(2558)
สาขาวิชาการจัดการ(2558)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก(2558)
สาขาวิชาการตลาด(2558)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(2559)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี(2559)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2558)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)(2558)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (2559)
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร์(2559)

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.