หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร การจัดการความรู้ เอกสารหลักสูตร ติดต่อสำนักวิชาการ
หน้าแรก   >   ผลงาน
 
ผลงาน
สำนักวิชาการ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

ผลงาน

  Work Manual :: คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
     
  Work Manual การสอบ Exit Exam Online

การจัดการสอบ Exit Exam แบบ Online
     
 
วันที่: 16 ก.ย. 2563 
     
  การเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี

     
 
วันที่: 31 มี.ค 2561 
     
  คู่มือการจัดทำข้อสอบปลายภาค

     
 
วันที่: 31 มี.ค 2561 
     
  Work Manual การจัดทำข้อสอบล่าช้า

     
 
วันที่: 18 ก.ย. 2562 
     
  การจัดการความรู้ภาคการศึกษา 2561 : การใช้ระบบสารสนเทศในการเรียนการสอน

     
 
วันที่: 18 ก.ย. 2562 
     
  Flowchart การทำงานของสำนักวิชาการ

     
 
วันที่: 18 ก.ย. 2562 
 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.