หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร การจัดการความรู้ เอกสารหลักสูตร ติดต่อสำนักวิชาการ
หน้าแรก   >   ผลงาน   >   Flowchart การทำงานของสำนักวิชาการ
 
ผลงาน
สำนักวิชาการ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

Work Manual :: คู่มือการปฏิบัติงาน

< กลับหน้าผลงาน
 

 

Flowchart การทำงานของสำนักวิชาการ
วันที่: 18 ก.ย. 2562 
 
 

Flowchart การทำงานของสำนักวิชาการ
1. ระบบออกแบบหลักสูตรแลสาระรายวิชาในหลักสูตร
2. การเทียบโอนหน่วยกิตและคำอธิบาย
3. การจัดการความรู้
4. การจัดตารางเรียน
5. การประเมินอาจารย์
6. การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.